Vebjørn Grimnes

• Bergsprengningsleder
• Fagbrev: Maskinfører
• Kompetansebevis
• ADK utv. rørlegging
• ADR transp. eksplosiver

Rune Antonsen

• Bergsprenger
• Fagbrev: Fjell og bergv.
• Kompetansebevis
• ADR transp. eksplosiver

© Kopirett - Grimnes & Antonsen Fjellsprengning AS 2017 | Design og hosting levert av Akari AS